Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικίας στα Κηπία Καβάλας

Αρχικό στάδιο Ενδιάμεσο στάδιο Ενδιάμεσο στάδιο Ενδιάμεσο στάδιο Ενδιάμεσο στάδιο Ενδιάμεσο στάδιο Τελικό στάδιο Τελικό στάδιο Τελικό στάδιο Τελικό στάδιο

Το έργο αφορά μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 125,4m2 στο δημοτικό διαμέρισμα Κηπιών Καβάλας . Με την οικονομική προέγκριση διεξήχθη η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση σύμφωνα με την οποία το ακίνητο εμφανίστηκε μη αποδοτικό καθώς προέκυψε ότι ανήκε στην ενεργειακή κατηγορία Η. Οι παρεμβάσεις που προτάθηκαν προς εκτέλεση του προγράμματος “ Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον” είναι :

1.    Εγκατάσταση ανοιγόμενων κουφωμάτων
2.    Εγκατάσταση συστημάτων σκίασης (ρολά)
3.    Εξωτερική μόνωση οροφής
4.    Αλλαγή συστήματος θέρμανσης (Pellet)
5.    Εγκατάσταση επιλεκτικού ηλιακού θερμοσίφωνα

Μετά την υπαγωγή και την εκταμίευση των 30% της αξίας των δηλωθέντων παρεμβάσεων εκτελέστηκε το έργο.

Μετά το πέρας των εργασιών διεξήχθη νέα αυτοψία από τον ενεργειακό επιθεωρητή, από όπου προέκυψε ότι το ακίνητο αναβαθμίστηκε ενεργειακά τρεις κατηγορίες καθώς εκτιμήθηκε ότι από την κατηγορία Η όπου και ήταν πριν τις παρεμβάσεις του Προγράμματος , ανήλθε στην κατηγορία Δ. Η αρχική ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας ήταν 576,8KWh/m2 και οι ετήσιες εκπομπές CO2 ήταν 149,6KgCO/m2 , οι οποίες τιμές μειώθηκαν σε 218,6KWh/m2 και 54,8 6KgCO/m2 αντίστοιχα.

Απόρροια όλων των παραπάνω είναι ότι ικανοποιήθηκε ο ελάχιστος ενεργειακός στόχος του προγράμματος “ Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον” καθώς οι παρεμβάσεις επέφεραν στο ακίνητο αναβάθμιση κατά μία τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία , η ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερη ανά το 30% της κατανάλωσης του κτιρίου αναφοράς , δηλαδή διαπιστώθηκε ότι η ορθή υλοποίηση των παρεμβάσεων οδήγησε στην επίτευξη του ενεργειακού στόχου.

Να σημειωθεί ότι τα υλικά και τα συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν στις παρεμβάσεις φέρουν ενεργειακή πιστοποίηση , καθώς επίσης τα δομικά υλικά και τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα , για τα οποία υφίσταται σχετική υποχρέωση από την κείμενη νομοθεσία , φέρουν σήμανση CE.

Συνεπώς, όλα τα παραπάνω είναι επιλέξιμα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα τεχνικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά των δομικών υλικών και των συστημάτων που απαιτήθηκαν από τον ενεργειακό επιθεωρητή στην υποβεβλημένη περιγραφή των προτάσεων που έγινε με την 1η ενεργειακή επιθεώρηση , προκειμένου να υπολογισθεί το ενεργειακό αποτέλεσμα και ο έλεγχος ικανοποίησης των απαιτήσεων του προγράμματος.